What we are - 2014-03-10

Maranata is a non-profit organization and is faith-based dedicated to empowering the working poor to free themselves from poverty. Maranata provides a safe haven for persons who have nowhere to stay. From time to time we receive job offerings where we try to assist the people of Maranata. Even if it is only temporarily, every bit helps. ... meer

Só lyk vlakke van armoede in SA - 2014-03-05

        MARIECHEN WALDNER Pretoria. - Byna die helfte van die huishoudings in die Oos-Kaap en die Vrystaat (48% in albei gevalle) leef op R800 of minder per maand. Dié bedrag verteenwoordig die huishoudelike "armoedelyn" wat Statistiek Suid-Afrika (SSA) gebruik het om armoede in di... meer