• Maranata is ‘n “Nie Winsgewende Organisasie” (NPO 051-424)
  • Geheel en al finansieël self-onderhoudend
  • Benodig die publiek en ander winsgewende organisasies se goedgunstige donasies vir volhoue sorg